Informatie voor bewoners

Tijdplanning parcoursen per straat
Er komt een marathon langs mijn huis, wat nu? Allereerst attenderen wij u erop dat wij de straten die belast zijn met onze parcoursen NIET volledig afsluiten. Bewoners en passanten kunnen in overleg met onze verkeersregelaars hun weg vervolgen en het parcours kruisen of passeren.

Houd er rekening mee dat u op 19 mei beperkt in en uit uw wijk kunt. Indien u op die dag weg moet, neem dan contact met ons op via info@marathon-tilburg.nl of zorg dat u uw vervoersmiddel buiten het parcours parkeert.

Binnenkort publiceren we hier meer informatie over wegafsluitingen en eventuele verkeershinder.